>
  • تك واحدي، محبوب بين مردم يا سازندگان

تك واحدي، محبوب بين مردم يا سازندگان

بنا به گزارش سازه پارس بانك اطلاعات ساختمان هاي در حال ساخت اروميه، در بين پروژه هاي ساختماني در حال ساخت در سطح كلانشهر اروميه عمدتا تك واحدي مي باشد. با توجه به تغيير سبك زندگي در بين مردم اروميه و به طور كلي تمام كلانشهرهاي كشور از زندگي در خانه هاي حياط دار و ويلايي به آپارتمان ها بروز مشكلات فرهنگي امري غيرقابل انكار مي باشد. تا همين 10 سال پيش عموم مردم اروميه در خانه هاي ويلايي و دربستي زندگي مي كردند و الگوي زندگي متفاوتي را براي خود برگزيده بودند كه البته همچنان نيز اين سبك زندگي در بين مردم ويلايي نشين رواج دارد. با رشد جمعيت در كلانشهر اروميه و مهاجرپذير شدن اين شهر نياز به داشتن مسكن بيشتر ملموس گشت. از طرفي با رشد قيمت زمين و افزايش تراكم ساختمان از طرف شهرداري ها، ساخت و ساز به طور جدي تر به استثناي تهران، در اروميه و ديگر كلانشهرهاي كشور آغاز شد.

هجوم مردم از خانه هاي ويلايي به محيط هاي مشترك آپارتماني باعث بوجود آمدن برخي دعاوي مي گشت كه ريشه آن در اختلافات فرهنگي مي باشد. به عنوان مثال خانواده اي كه در چندي قبل مهماني هاي متعدد را در خانه ويلايي خود تدارك مي ديد، اين بار با محدوديت تردد و صدا مواجه شده بود. اختلافات بسياري را مي توان ذكر نمود از قبيل نگه داري حيوانات خانگي، شست و شوي اتومبيل تا عدم حمل لوازم خانه با آسانسور و ديگر دعاوي ديگر كه با بوجود آمدن پديده آپارتمان نشيني مطرح گشت.

از طرفي طعم شيرين پول و كسب درآمد بيشتر در بين سازندگان باعث ايجاد شوق و اشتياق براي ساخت واحد هاي بيشتر مي گشت. پس از چند سال زندگي آپارتماني مردم آگاه شدند كه مي توانند در آپارتمان ها نيز با حداقل استانداردهاي گذشته يعني زندگي در خانه هاي ويلايي محيطي آرام براي خود رقم بزنند كه همين سبب انتخاب آپارتمان هاي تك واحدي يا كم جمعيت گرديده است. پس از چند سال سازندگان در اروميه نيز آگاه شده اند كه بايد همگام با سليقه مردم جلو بروند و واحدهايي را بسازند كه سريع تر به فروش بروند و همين امر باعث شده است تا اكثر سازندگان مسكن رو به ساخت ساختمان هاي تك واحدي بياورند.

سازه پارس بانك اطلاعات ساختمان هاي در حال ساخت اروميه

نمودار فوق ساختمان هاي ثبت شده به تفكيك تعداد واحد در سازه پارس بانك اطلاعات ساختمان هاي در حال ساخت اروميه مي باشد. يكي از مزاياي ساختمان هاي تك واحدي كاهش هزينه هاي ساخت براي سازنده مي باشد چرا كه ديگر لازم نيست از هر بخش واحد خود چندين بار اقدام به خريد مصالح و كالاي ساختماني نمايد. به عبارت ديگر در ساختمان تك واحدي سازنده فقط يك آشپزخانه، يك حمام و سرويس بهداشتي (به غير از واحد هاي مستر دار) و يك پذيرايي را آماده مي نمايد در حالي كه در ساختمان هايي كه در هر طبقه آن بيش از يك واحد وجود دارد، سازنده محبور است كه به تعداد واحد هاي هر طبقه اقدام به ساخت بخش هاي محتلف آن واحد مانند آشپزخانه، حمام، سرويس بهداشتي، اتاق هاي خواب و پذيرايي نمايد. شايد از معايب ساختمان هاي تك واحد براي سازندگان و هم براي خريداران اين واحد ها، افزايش قيمت كل واحد مي باشد زيرا اكثر اين واحد ها متراژ بالايي دارند و ممكن است فروش اين واحد ها كمي به درازا بكشد. ساخت ساختمان هاي تك واحدي نيز نوعي تغيير الگو و سبك توليد مسكن در بين سازندگان مي باشد و بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا ساختمان هاي تك واحدي باب ميل سازندگان مي باشد يا خريداران اين واحد ها؟