>
  • امكان مشاهده ساختمان هاي بدون شماره

امكان مشاهده ساختمان هاي بدون شماره

امكان جديدي به پنل سازه پارس اضافه گرديد كه شما مي توانيد ساختمان هايي كه شماره تماس مالك يا سازنده آنها وجود ندارد را به صورت جداگانه مشاهده نماييد. ما به دلايل مختلفي نتوانسته ايم شماره تماس مالك يا سازنده اين ساختمان ها را بدست آوريم كه بيشتر آنها بدليل تعطيلي سايت يا كارگاه ساختمان بوده است. علت تعطيلي كارگاه هاي ساختماني اكثرا بدليل ركود بازار مسكن و كمبود منابع مالي سازنده مي باشد. در برخي موارد نيز دعاوي حقوقي مانند شكايت همسايه يا انحصار وراثت باعث تعطيل شدن كارگاه ساختمان گرديده است.
 


ما در سازه پارس به صورت دوره اي ٣٠ روزه به ساختمان هاي ثبت شده در سيستم دوباره مراجعه مي نماييم و در صورت يافتن شماره تماس سازنده يا مالك بلافاصله به صورت آنلاين در سيستم اطلاعات ساختمان را به روز رساني مي نماييم.